FAQ

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Er wordt gebruik gemaakt van trance. Trance is een vorm van sterk geconcentreerde aandacht die we allemaal wel kennen als we dagdromen of helemaal opgaan in een film of boek. In hypnotherapie roepen we dit gevoel op en richten we die aandacht doelbewust naar iets in onze eigen binnenwereld waar we nader naar willen kijken/onderzoeken of iets dat we willen veranderen. Tegelijkertijd kun je alles onthouden wat er gebeurt en hier invloed op uitoefenen. De therapeut is meer de reisleider terwijl je samen bepaalt waar de reis naartoe gaat en de mogelijkheden openblijven.

Kan hypnotherapie helpen?

Hypnotherapie is zeer breed inzetbaar. Van oudsher is hypnotherapie een medisch vak. Zo wordt hypnose onder andere ingezet bij pijnbestrijding en lichamelijke gevolgen van bijvoorbeeld stress. Bij hypnotherapie wordt gewerkt met hypnose en moderne therapeutische gesprekstechnieken. De therapie bestaat uit gesprekken met een therapeut waarbij u gebruik leert maken van hypnose. Van hypnotherapie bij het Prikkelbare Darm Syndroom is bijvoorbeeld zelfs wetenschappelijk aangetoond dat 80 procent of hoger na 3 maanden aantoonbaar blijvend een sterke vermindering of geen klachten meer heeft. Op de rest van de website kun vinden dat er heel wat mogelijkheden zijn met hypnotherapie.

Is hypnotherapie eng?

Bij hypnose en hypnotherapie denken sommige mensen aan een hypnotiseur die je in een soort diepe slaap brengt, waarin je alles zou doen wat hij je vertelt te doen. Dit is echter toneel en televisiehypnose, bedoeld als publiek vermaak, en heeft niets te maken met de hypnose zoals hypnotherapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zoals de NBVH toepassen. Bij deze therapeuten kun je alles onthouden wat er gebeurt en zal van tevoren in overleg een plan gemaakt worden. Hypnose lijkt op trance, je kent het vast wel die sterk geconcentreerde aandacht, wanneer je dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. Bij hypnotherapie wordt hier gebruik van gemaakt en richt je jouw aandacht ‘naar binnen’ terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt en dit achteraf nog weet. De meeste mensen ervaren hypnose als een diepe ontspannen rust.

Hoe voelt hypnose?

Hypnose onder leiding van een gecertificeerde (NBVH) hypnotherapeut voelt als een diepe staat van ontspanning. Geen hokus pokus maar het gevoel dat je misschien herkent als het gevoel tussen wakker zijn en slapen. Het lijkt wat op dagdromen of helemaal opgaan in een goed boek maar in plaats daarvan gaan we heel doelgericht aan de slag met waar jij voor komt en waar jij aan wil werken. Wanneer je je onprettig voelt tijdens de hypnose kun je dit ten aller tijden zelf stoppen. Gewoon door je ogen te openen. In de praktijk zie ik dit echter nauwelijks en de meeste cliënten ervaren het juist als zeer prettig.

NBVH staat voor Nederlandse Beroeps Vereniging voor Hypnotherapeuten

Weet ik wat er gebeurt tijdens hypnotherapie?

Ja, het gebeurt uiterst zelden dat iemand niet meer meteen weet wat er heeft plaatsgevonden tijdens een hypnotherapiesessie bij een hypnotherapeut die aangesloten is bij de NBVH. En anders komt wat er gebeurde vrijwel altijd weer terug. Bij hypnose en hypnotherapie denken sommige mensen aan een hypnotiseur die je in een soort diepe slaap brengt, waarin je alles zou doen wat hij je vertelt te doen. Dit is echter toneel- en televisiehypnose, bedoeld als publiek vermaak, en heeft niets te maken met de moderne hypnose zoals hypnotherapeuten dit toepassen. Bij deze therapeuten kun je alles onthouden wat er gebeurt en zal van tevoren in overleg een plan gemaakt worden. Hypnose lijkt op trance, je kent het vast wel die sterk geconcentreerde aandacht, wanneer je dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. Bij hypnotherapie wordt hier gebruik van gemaakt en richt je jouw aandacht ‘naar binnen’ terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt en dit achteraf nog weet. Tijdens ontspannings- en meditatieoefeningen kan het voorkomen dat iemand in slaap valt, toch neemt het onderbewuste van iemand nog steeds waar wat er gebeurt in de omgeving en is nog steeds alert.

Wordt hypnotherapie vergoed?

Hypnotherapie wordt (meestal) gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeraars als je een aanvullende verzekering hebt en de hypnotherapeut van jouw keuze een 3-jarige opleiding heeft voltooid en is aangesloten en voldoet aan de verdere eisen van een beroepsvereniging. Marjolein Prins is Registertherapeut en geaccrediteerd door de NBVH (www.nbvh.nl) en RBCZ (www.rbcz.nl) De hypnotherapeuten aangesloten bij de NBVH voldoen aan strenge eisen wat betreft opleiding en nascholingen en hebben allen een verplichte klacht- en tuchtregeling.

De NBVH staat voor Nederlandse Beroeps Vereniging van Hypnotherapeuten

Hypnotherapie bij PDS (Prikkelbare Darm Syndroom)

In de therapie leer je trance of hypnose te benutten om je klachten aan te pakken. Je krijgt oefeningen waarbij je bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstelt als een warme, zachte buik, terwijl je heel ontspannen bent. Deze beelden hebben invloed op de werking van jouw darmen. Misschien herken je het beter op deze manier: als je alleen al denkt aan je favoriete eten dan loopt het water al in je mond. Alleen het beeld of de herinnering is al meer dan genoeg om je speekselklieren aan het werk te zetten. Met hypnose oftewel trance is het vermogen om je lichaam te beïnvloeden nog vele malen groter dan bij het alleen denken aan je favoriete eten.
Omgekeerd is het helaas ook zo dat negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree of veel moeten plassen vlak voor een spannende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een examen of voor een belangrijk gesprek. Dit hebben mensen zonder PDS ook. Bij mensen met PDS is deze communicatie tussen het brein en de darmen veel gevoeliger. Het lijkt als het ware niet helemaal goed afgesteld. Een beetje als een auto waarvan het alarm al afgaat als iemand er op 2 meter afstand langsloopt. Hier zie je niets van maar je merkt het wel en hierdoor kan PDS je leven behoorlijk ontregelen.
Tijdens de therapie leer je verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die zorgen voor algehele ontspanning en ontspanning in het hele gebied van je buik. De therapie is ook gericht op het anders leren omgaan met stressvolle situaties. Hierdoor zal de dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen waardoor krampen, pijn en een opgeblazen buik afnemen en de darm weer meer gaat werken zoals je dat graag zou willen.
Hypnotherapie kan ervoor zorgen dat gevoeligheid van de darmen afneemt en het samentrekken wat minder hevig wordt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij maar liefst 80 procent van de mensen met PDS de klachten na 6 tot 12 sessies hypnotherapie sessies aanzienlijk verminderen en een groot deel is zelfs klachtenvrij.

Hoe gaat een behandeling hypnotherapie en PDS

De behandeling bestaat uit een intake en zo’n 6 tot 12 behandelingen in een periode van 3 maanden. In die 3 maanden zien we elkaar in principe iedere week of om de week. Die 3 maanden lijken lang maar er is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek dat je darmen er zo’n 3 maanden over doen om blijvend te veranderen.
Iedere sessie duurt ongeveer een uur en een kwartier, de intake is over het algemeen iets langer.

De sessies bestaan uit:
1) hypnotherapie
2) lichaamsgerichte oefeningen en huiswerk

Hypnotherapie kan ervoor zorgen dat de gevoeligheid van de darmen afneemt en het samentrekken wat minder hevig wordt. Ook heeft het invloed op dat deel van de hersenen dat pijn regelt. Dat wordt minder actief waardoor u minder pijn voelt. Tijdens de specifieke hypnotherapeutische sessies functioneren de darmen vaak weer normaal. Dat effect blijft een tijdje, ook na de sessie of het thuis beluisteren van de opname. Langzamerhand in de loop van de 3 maanden leren de darmen weer in hun eigen ritme te functioneren.
De hypnotherapie wordt aangevuld met lichaamsgerichte oefeningen die gericht zijn op ontspanning en verlichting van de klachten en het stimuleren of juist kalmeren van het buikgebied.
Het huiswerk bestaat uit het dagelijks afluisteren van de opnames van de behandelsessies. De oefeningen duren zo’n 10-25 minuten en je krijgt er verschillende zodat je kunt afwisselen. Vaak merken mensen na een paar sessies al een verschil.
Voorwaarde om te starten is een recente medische verklaring (niet ouder dan 3 maanden) van de huisarts of MDL-arts dat je zeker of naar alle waarschijnlijkheid PDS hebt.

Waarom moet ik een medische verklaring hebben voor mijn PDS?

De reden dat een medische verklaring belangrijk is voordat er gestart kan worden met specifieke hypnotherapie voor PDS komt omdat PDS kan lijken op allerlei andere aandoeningen. Dit is de reden dat een diagnose soms lang kan duren en soms veel verschillende testen nodig zijn voordat duidelijk is dat het gaat om PDS. Eigenlijk gaat het meer om het uitsluiten van allerlei andere aandoeningen. Als dit het allemaal niet is, dan blijft vaak PDS over.
Aan de UMC van Groningen zijn ze druk bezig om een test te ontwikkelen om PDS te kunnen aantonen.
Voor het werken aan andere klachten met hypnotherapie is geen medische verklaring nodig.

Onderzoeken bij PDS

Artsen gaan de volgende dingen na voordat er een diagnose PDS wordt gesteld, maar er zijn nog meer dingen die meewegen. Algemeen wordt er gekeken naar het volgende:

 • Zijn er alarmsignalen zoals darmkanker in de familie, bloed bij de ontlasting of bloedarmoede, gewichtsverlies zonder aanwijsbare oorzaak? Dan vindt er passend onderzoek plaats
 • Het voedingspatroon kan worden besproken. Er zijn bepaalde voedingsmiddelen die eerder symptomen kunnen verergeren of bepaalde voedselallergieën of intoleranties die op zichzelf staan en waardoor er geen sprake is van PDS maar een voedselallergie of intolerantie. Er is vreemd genoeg weinig wetenschappelijk onderzoek dat wijst op een link tussen PDS en voeding. Er kan wel sprake zijn van de toch al gevoelige darm bij PDS die niet goed reageert op gluten uit pasta of brood, melkproducten, koffie, groenten uit de nachtschade familie zoals paprika, sommige fruit of sapsoorten, frisdrank met koolzuur of zoetstoffen en kauwgum (xyliton) worden vaak genoemd. Er kan ook worden getest op coeliakie (extreme overgevoeligheid voor eiwitten uit gluten)
 • Stress, angst, neerslachtigheid hebben een duidelijke invloed op de darm en daarbij ook op de symptomen van PDS. Het blijkt een duidelijke barometer te zijn voor klachtenverergering of vermindering. Hypnotherapie kan goed helpen om de klachten te verminderen.
 • De arts kan een lichamelijk onderzoek doen. Er kan worden gecontroleerd of de buik normaal aanvoelt en bij bloed in de ontlasting wordt gecontroleerd of er geen aambeien of scheurtjes in de endeldarm zijn.
 • Er kan ontlastingsonderzoek (parasieten, bacteriën zijn berucht) en bloedonderzoek worden gedaan. Bloedarmoede, schildklierproblemen en verhoogde ontstekingswaarden horen niet bij PDS en moeten verder worden onderzocht. Bij diarree kan verder worden getest op een verhoogd calprotectineniveau en galzuurmalabsorptie.
 • Een coloscopie (darmonderzoek) hoeft over het algemeen alleen te worden gedaan bij nieuwe patiënten van 50 jaar en ouder en bij patiënten met waarschuwingssignalen zoals familiehistorie of verhoogde ontstekingswaarden.

In Groningen wordt op het ogenblik hard gewerkt aan een test waarbij op een eenvoudige manier te zeggen is dat er sprake is van PDS. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat mensen met PDS een afwijkende darmflora hebben. Dit biedt in de toekomst ook weer perspectief voor een behandeling.

Burn-out en burn-out klachten

Een burn-out of burn-outklachten krijg je niet zomaar. Achteraf is het meestal al jaren geleden begonnen.
Dit is soms lastig te zien op het moment dat je er middenin zit.
Enige overeenkomsten van mensen die een burn-out krijgen of stressklachten ervaren:

Geestelijk:

 • Denken dat het jou niet kan gebeuren
 • Continue opgejaagd gevoel
 • Niet meer tot rust kunnen komen, bezig blijven. Kan ook alleen in je hoofd zijn
 • Voorbijstappen aan heftige gebeurtenissen, niet willen weten
 • Goed willen doen maar het voelt nooit als goed genoeg
 • Geen erkenning ervaren en dan nog harder werken
 • Roofbouw plegen op jezelf, geen rust nemen, niet goed eten
 • Prikkelbaar en kortaf zijn
 • Fouten beginnen te maken en twijfelen aan jezelf
 • Dingen vergeten waar je dit anders nooit deed
 • Geen tijd meer nemen voor leuke dingen, of daar dan weinig bij voelen
 • Betrokkenheid neemt af
 • Zomaar kunnen huilen en dan niet kunnen stoppen of
 • Juist niets meer voelen
 • Je schuldig voelen omdat je je werk/studie of het privé, niet meer aankan
 • Naast het werk/studie zijn sociale contacten onderhouden soms teveel

Lichamelijke reacties:

 • Vermoeidheid
 • Slechter slapen maar doodmoe zijn
 • Wel kunnen inslapen maar dan om 2 uur ’s-nachts wakker en in paniek raken omdat je niet kan slapen
 • Een onschuldige verkoudheid die maar niet overgaat
 • Allerlei ontstekingen krijgen die niet overgaan
 • Paniekaanvallen door hyperventilatie
 • Minder goed kunnen onthouden, concentratieproblemen

Komt het je bekend voor? Een burn-out krijg je niet zomaar en het is zeker niet zo dat je dan ‘zwak’ bent. Nee, juist degenen die maar doorgaan en gewoon met griep gaan werken of studeren gaan na jaren de gevolgen merken. Het zijn juist vaak de mensen die nooit opgeven. Voordat het erger wordt, zoek hulp!
Heb je het gevoel dat het je overvalt? Kun je niet geloven dat het jou overkomt? Marjolein Prins van Inspire to Be is niet alleen als therapeut deskundig in Burn-out en burn-out klachten maar is ook ervaringsdeskundige. Je wordt niet gek, je kunt hier echt iets aan doen maar het verdwijnt niet vanzelf.
Maak een afspraak via: afspraak@inspiretobe.nl